MHP'li Yalçın: İktidar partisinin oyları erimeye başladı

MHP'li Yalçın: İktidar partisinin oyları erimeye başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, son kamuoyu yoklamalarının, iktidar partisinin oylarının erimeye başladığını ve kararsız seçmenlerin oranında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, son kamuoyu yoklamalarının, iktidar partisinin oylarının erimeye başladığını ve kararsız seçmenlerin oranında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti tarafından topluma dönük algı operasyonlarına hız verildiğine ilişkin yazılı değerlendirme yapan Semih Yalçın, “Yandaş medya ile burada yuvalanan beslemeler ve kamuoyu araştırma şirketleri, öteden beri iktidar hakkında kamuoyunda pozitif algı yaratma çabasındadırlar. Bunların, 2015’te yapılacak genel seçimlerle ilgili son günlerde hummalı bir işbirliği içinde oldukları gözlenmektedir.” dedi.

MHP’li Yalçın, “AKP’nin oy kaybedeceğini gören yandaş anket firmaları, kararsız oyları, mevcut muhalefet partilerinin dışındaki siyasi oluşum ve kanallara yönlendirme gayretine girmiştir. Bu ilginç siyasi cinlikten yararlanan yandaş medya da anket verilerini nalıncı keseri gibi AKP’ye yontmaktadır. Temel hedef; kararsız seçmen eğiliminin, bilhassa iktidar icraatıyla ilgili hemen her konuda haklılığı ortaya çıkan ve yükselişte olduğu bilinen MHP’ye akmasını engellemektir. Başıboş oyları en azından başka adreslere sevk etmek için partimizin oylarının yerinde saydığı, halka ümit vermediği intibaı yerleştirilmeye çalışılmaktadır.” izahında bulundu.

“BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULMASI HEDEFLENMEKTEDİR”

“Bu arada, Türkiye’de yeni muhalefet partilerinin kurulmasına ihtiyaç varmış, seçmenin temayülü bu yöndeymiş gibi gösterilerek dolaylı yoldan yine muhalefetin parçalanması ve bir taşla iki kuş vurulması hedeflenmektedir.” tespitini aktaran Yalçın, bunun sebebini şöyle dile getirdi:

“AKP karşıtı yeni siyasi partilerin ortaya çıkmasının, seçmenin ihtiyacından çok iktidar partisinin çıkarlarına hizmet edeceği ve genel seçimlerde oy kaybına uğrasa da AKP’nin yine aradan sıyrılacağı varsayımıdır. Ayrıca, algı operasyonlarını takviye için yeni politik astrolog ve kâhinler devreye sokulmaktadır. Böylelikle AKP genel merkezinde ‘liderin yalancısı’ sıfatıyla falcı bacılık yaparken işten el çektirilenlerin doğurduğu açık kapatılmaya çalışılmaktadır. “

“ARAŞTIRMA SONUÇLARI YÜZDE 5-6 CİVARINDA ABARTILI OLARAK TAKDİM EDİLDİ”

Yandaş anket şirketlerinin çoğunun, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde dramatik sonuçlar sunmak suretiyle halkın algısını yönlendirdiğinin bilindiğini hatırlatan Semih Yalçın, anket şirketleri tarafından cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili araştırma sonuçlarının yüzde 5-6 civarında abartılı olarak takdim edildiğinin hâlâ hatırlarda olduğunu belirtti. Yalçın, şöyle devam etti:

“Manipülatif ve gerçek dışı birtakım rakamların masa başında belirlenerek kamuoyuna sunulduğu, seçim sonrasında ortaya çıkmıştır. Zaten kimi araştırma şirketlerinin yöneticileri, cumhurbaşkanlığı seçiminde adalet ve hakkaniyetten yoksun algı operasyonu yapıldığını itiraf etmişlerdir. Bazıları kesin neticelerden ciddi şekilde sapan tahminleri yansıttıkları için özür bile diledikleri hâlde yine aynı şaibeli yöntemlere başvurmakta beis görmemektedirler. Zaten özür dilemeleri kusurlarını, kötü niyetlerini ve çıkarcılıklarını örtmemektedir. Çünkü demokrasinin en önemli nimetlerinden biri olan seçmen iradesinin yani sandığa akseden millî iradenin yönünü suni ve ahlak dışı metotlarla değiştirmişlerdir. Bu durum, komşusunun tarlasından geçen suyun önüne bent çekerek kendi arazisine kanal açan zorbanın yaptığına benzemektedir. Bu, bir tür algı ve temayül zorbalığıdır.”

“ERDOĞAN, SANDIĞIN RENGİNİ BELİRLEYEN SEMBOLLERİ ALABİLDİĞİNE İSTİSMAR ETTİ”

MHP’li Yalçın, her ağzını açtığında millî iradeden dem vuran ve kendisini eleştiren muhalefete sandığı işaret eden Recep Tayyip Erdoğan’ın, sandığın rengini belirleyen sembolleri alabildiğine istismar ettiğini söyledi. Yandaş medya ve kamuoyu araştırma şirketlerinin de seçmenin bilinçaltını etki altında bırakan rakamların sandığa istikamet vermesini sağladıklarını vurgulayan Yalçın, “Yani seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmelerinin seçim sonuçlarını Tayyip Erdoğan’ın aleyhine değiştiremeyeceğine inandırılarak hür iradeleri ipotek altına alınmıştır. Kamuoyuna pompalanan rakamlar, özellikle Tayyip Erdoğan’a muhalif kesimlerin azımsanmayacak bir kısmının hayal kırıklığına uğramasına yol açmıştır. Bu kesimlerdeki seçmenin azımsanmayacak bir kısmı ümitsizliğe düşerek sandığa gitmekten vaz geçmiştir. Önceki seçimlerin katılım oranlarına nazaran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlenen katılım yüzdesinin düşüklüğü, bu hakikatin en bariz göstergesidir. Ortaya da seçmenin serbestçe verdiği karardan çok vehim ve ümitsizliklerinden doğan gayri tabii bir seçim sonucu çıkmıştır.” açıklamasında bulundu.

“MUHALEFETİ YOK SAYARAK YÜRÜTÜLEN TOPLUMSAL ALGI OPERASYONLARI…”

Muhalefeti yok sayarak yürütülen toplumsal algı operasyonlarının, iktidarların kendi yanlış ve veballerini örtmesinin bir başka yolu olduğunu belirten Yalçın, “Onun içindir ki AKP iktidarı eline geçirdiği medyayı ve devlet erklerini kamuoyunda muhalefetin çok zayıf ve yetersiz olduğu, buna karşılık kendi yanlışlarının olmadığı kanaatini yerleştirmek için kullanmaktadır. Bu nedenle muhalefetteki siyasi liderler ve partileri hakkında ahlaksız ve aşağılayıcı ifadeler kullanılarak itibardan düşürülmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Algı operasyonlarının bir başka boyutu da muhalif seçmenleri kendi niyet ve fikirlerinden şüpheye düşürerek onları derin bir hayal kırıklığına, özgüven eksikliği ve değersizlik duygusuna uğratma çabasıdır. Böylelikle bir kısım muhalif seçmen, kendi eğilimlerine hitap eden veya kendilerini temsil eden parti ve teşekküllere karşı örgütlenerek klik ve ayrılık çıkarmaya sevk edilmektedir. Gün geçmemektedir ki iktidarın tazyiklerine mukavemet edemeyen, reddedilmesi zor çıkarlarına hayır diyemeyen, sunulan beşerî lezzetleri tatmaktan nefsini alıkoyamayan birtakım çevreler hedeflerine başta MHP olmak üzere muhalefeti koymasınlar. Gün geçmemektedir ki kendine ve yakınlarına iktidardan menfaat temin etmekten vazgeçemeyen birtakım zayıf karakterliler kusurlarını örtmek için bir araya gelerek fitne saçan teşebbüslerde bulunmasınlar.” gürüşünü aktardı.

“İKTİDARI AYAKTA TUTAN EN BÜYÜK FAKTÖR…”

“AKP’yi iktidarda tutan ne sadece din ve maneviyat istismarı ne mezhep sembolleri üzerinden oy avcılığı ne de etnisite konusundaki bölücü ideolojik referanslarıdır.” diyen Semih Yalçın, “İktidarı ayakta tutan en büyük faktör, sağladığı muazzam rantı yandaşlarına ve ‘muhalefet muhalifleri’ne taksim etmesi, onları da haramdan istifade ettirmek suretiyle tatlı hayat bağımlılığı yaratmış olmasıdır. AKP’nin etrafında pervane olanlar; iktidarın sağladığı iç gıcıklayıcı, baştan çıkarıcı siyasi ve ekonomik menfaatlerin afyonuyla sermest vaziyettedir. Erdoğan’ın Gülen cemaatine giydirmeye çalıştığı haşhaşin gömleği aslında tam da AKP ve şakirtlerinin iktidar sarhoşu bedenlerine uymaktadır. Ülke bölünmeye giderken, İmralı canisi iktidar ortağı olurken, devletin ve milletin sınırlı imkânları israf edilirken, AKP seçmeninin hesap sormak yerine iktidara daha çok yapışmasının arkasında bu sosyal psikoloji yatmaktadır.“ dedi.

Diğer taraftan, devlet erklerini ele geçiren iktidarın mukavemet edilmesi zor baskıları karşısında muhalif toplumsal örgütlenmelerde de parçalanmalar oluştuğuna dikkat çeken MHP’li Semih Yalçın, neticede sosyal yapıya gözle görülür şekilde direnç zaafı, hulûl ettiğini, toplumu derdinden sarsması veya ayağa kaldırması gereken olaylar karşısında vurdumduymazlığın galebe çalmaya başladığını belirtti. Bu gerçekten hareketle, MHP’nin iktidarın algı operasyonlarını boşa çıkarmak için gece gündüz gayret göstereceğine işaret eden Yalçın, azmin karşısında durabilecek hiçbir beşerî kuvvet bulunmadığına dikkat çekti.

“ZORUN, OYUNU BOZACAĞINA ŞÜPHEMİZ YOKTUR”

Yalçın, “Her türlü algı operasyonlarına karşı camia olarak dikkatli, müteyakkız ve hazırlıklıyız. İktidarın siyasi hilelerine ve onun asalağı hâline gelmiş müzmin muhaliflerin küçük oyunlarına karşı tek vücut hâlindeyiz. Bu iktidarın yalan ve iftira ve hırsızlık üzerine bina edilmiş saraylarını kâşanelerini başına geçirmek için dem bu demdir. MHP olarak, AKP iktidarının yanlışlarını, yolsuzlukları, hırsızlıkları bölücülerle aynı masanın ve çıkarların paylaşılmasını halka anlatmaya devam edeceğiz. Devlet malının deniz olmadığını dile getireceğiz. Kasaba kasaba, köy köy, sokak sokak, dükkân dükkân, ev ev dolaşıp bu meş'um ve uğursuz iktidarın 12 yılda Türkiye’yi hangi karanlıklara sürüklediğini birer birer anlatacağız. Zira 2015 genel seçimleri; Türkiye’nin geleceğinde geri dönülmez, tayin edici ve tamiri neredeyse imkânsız sonuçlara yol açabilecek tarihî bir dönüm noktasıdır. Zorun, oyunu bozacağına şüphemiz yoktur.“ şeklinde açıklamasını tamamladı.

CİHAN -   [1869493]

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Email:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde medya73.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Siyaset Haberleri

Video Galeri

Öne Çıkan Haberler

  • Milli piyango sonuçları sorgula 2016 (www.mpi.gov.tr)Milli piyango sonuçları sorgula 2016Pek çok insanın hayallerini süsleyen 2016 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı ve
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, şehitHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Komiser Ahmet Çamurun (45)
  • Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketli saldırıYüksekova İlçe JandarmaHakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı bölgede meydana gelen patlamanın ardından PKK'lılar, İlçe Jandarma
  • Bahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu var Erdoğan, PKK, satılmış medya ve kalemlerBahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu varMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiyenin şu anda belirgin üç ana sorununun bulunduğunu açıkladı. Bahçeli, “Bunlardan birincisi
  • STK"lardan çözüm toplantısıSTKlardan çözüm toplantısıİstanbul'da bir araya gelen STK temsilcileri, Kürt meselesinin, silah bırakma meselesine indirgenmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek,

Son Eklenenler