"Halk, HÜDA PAR'la eşit dağılım, adil paylaşım görecek"

"Halk, HÜDA PAR'la eşit dağılım, adil paylaşım görecek"

Hür Dava Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Şenlik, halkın HÜDA PAR belediyeciliğiyle hizmette eşit bir dağılım, hak ve hukukta adil bir paylaşım uygulamasına şahit olacağını söyledi.

"Halk, HÜDA PAR'la eşit dağılım, adil paylaşım görecek"

BİNGÖL - Hür Dava Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Şenlik İlke Haber Ajansının sorularını yanıtladı. Partisi ve projeleri hakkında merak edilen birçok soruya cevap veren Şenlik, halkın HÜDA PAR belediyeciliğiyle hizmette eşit bir dağılım, hak ve hukukta adil bir paylaşım uygulamasına şahit olacağını söyledi.

 

Âlim kişiliğiyle tanınan ve Bingöl halkının teveccühünü kazanan Mehmet Şenlik siyasi arenada da Bingöl’e hizmet etmek istediğini ifade ederek, “Bizim referansımız İslam’dır. Bizler Hür Dava Partisi olarak insanımıza alternatif sunmak, gerçek manada bir siyasetin ortaya çıkmasını sağlamak için yola çıkmış bulunuyor ve herkesi buna davet ediyoruz.”dedi.

 

Hür Dava Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Şenlik’le yaptığımız röportajın tamamı:

 

Âlim kişiliğinizle tanınıyorsunuz. Siyaset hayatınız ne zaman başladı?
İslam tarihinde siyasetle iştigal eden âlimler olduğu gibi, siyasetten uzak durmayı tercih eden âlimler de olmuştur. Bunun nedeni, kişinin kendine özgüven duymaması gibi kişisel olduğu gibi, fitneden uzak durmak gibi toplumsal nedenleri de vardır. Ancak şunu açık bir şekilde belirtmek isterim ki, toplumun ifsadı esnasında sadece nefsini ıslah etmekle yetinmek abitlerin işidir. Âlim ise, sadece kendini değil toplumu ıslah etmeye çalışmalıdır. Bu gün toplumumuzun en büyük sıkıntısı, âlimlerimizin siyasetten mahrum olması, siyasetçilerimizin de ilimden yoksun olmalarıdır. Oysa bu iki unsur, birbirinden ayrı değil, bir bütün olmalıydı. Hür Dava Partisiyle bu eksiklik giderilmiş olacaktır.

 

Benim siyasetle bilfiil iştigalim yeni olsa da hiçbir zaman siyasi alandan kopuk ve ilgisiz kalmadım. Siyasi bilincimin geçmişi 1970’lere dayanır. İlk tanıştığım siyasi hareket 1978'de İstanbul Fatih’te katıldığım Milli Türk Talebe Birliğidir. O günden beri İslam dünyasının farklı bölgelerinde mevcut olan birçok İslami hareketle yakından ilgilendim, takip ettim ve bu alanda gerek eleştirel ve gerekse eğitsel ve yönlendirici olarak birçok köşe yazısı ve makale yazdım. Ancak fiili olarak siyasetin içine girmem, Hür Dava Partisinin kurulmasıyla (2012) başladı.”

 

Siyasete bakışınız nedir?
Siyaset, hukuk dairesi içinde insanları yönetme ve yönlendirme sanatıdır. Başka bir ifadeyle kişinin neyi, ne zaman, nerede ve ne şekilde konuşması veya kullanmasının bilincidir. Uzman bir siyasetçi, geçmişi, bugünü ve geleceği birlikte düşünmek durumundadır. Geçmişten ders çıkarmak, bugünü iyi değerlendirmek ve geleceğe hesaplı adımlarla yürümek suretiyle bir yol izlemek zorundadır. Sürekli geçmişle gelecek arasında bir bağ vardır. Bu bağı kuramayan siyasiler icraatta başarılı olamazlar.

 

Ne yazıktır ki, Kur'an-ı Kerim tabiriyle; “hikmet” olan siyaset kavramı, erozyona uğramış, pespaye hale getirilmiştir. Açıkçası kirli ve ehliyetsiz insanların eline geçtiği için kirletilmiş ve kötü olarak lanse edilmiştir. İnşallah siyasetin üzerinden bu kirli leke kaldırılıp ehliyetli ellere teslim edildiği zaman siyaset kurumu arındırılmış olacak ve yeniden asli kimliğine kavuşacaktır.”

 

Alışıla gelmiş bir belediyecilik anlayışı var. Siz bu anlayışa nasıl bir fark getireceksiniz?
Günümüzde belediyecilik, sadece şehrin hizmet işlerini yönetmek ve yapılanmasını projelendirip denetlemekten ibaret olarak bilinir. Elbette belediyenin görev ve yetkileri arasında bunlar da vardır. Ancak halkımızın bu hizmetlerin yanı sıra sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu gibi, ruhi ve manevi ihtiyaçları da vardır. Ruhi olarak boş bırakılmış ve manevi değerlerden kopmuş bir toplum, maddi olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun yine boşlukta, yine huzursuz ve yine mutsuzdur.

 

İnşaallah’u Teâlâ bizler, Hür Dava Partisi olarak bu boşluğu dolduracak, halkımızın hem maddi, hem de manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Cafelerde hayat çürüten ve uyuşturucuya müptela olmuş gençlerimizin ıslahına yönelik iyileştirme merkezlerini, kültür ve ıslah evlerini açacağız. Buralarda ehil kişileri görevlendirmek suretiyle manevi kültürlerini yükseltecek ve yozlaşmanın önünü keseceğiz.”

 

Sizce Bingöl’ün en önemli sorunları nelerdir? Bu sorunlara çözüm önerileriniz nelerdir?
Bingöl bir yığın sorunlarla karşı karşıyadır. Bingöl’ün yeraltı ve yerüstü yapısıyla ilgili sorunları var; sosyal, kültürel, trafik ve çevresel sorunları var, mimari ve modern şehircilik vizyonuyla ilgili sorunları var, manevi değerleri koruma ve yaşatmayla ilgili sorunları var, şehrin ortasından geçen iller arası çevre yolu ve bununla bağlantılı altüst geçit (kavşak) sorunları var, şehir içi trafik ve park sorunu var ve hala bir türlü çözülemeyen içme suyu gibi birçok sorunları vardır. Hâsılı şehrin tamamı sökülmüş, enkaza dönüştürülmüş vaziyettedir. Yol ve kaldırım diye bir şey kalmamıştır. Bu ve buna benzer daha birçok sorun mevcuttur. İşte bütün bu sorunları çözmeye yönelik uzman ekiplerimizce proje çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar tamamlanınca hepsini halkımızla paylaşacağız İnşallah.

 

Bingöl HÜDA PAR'ı tercih ederse neler kazanacak?
Eğer Bingöl, HÜDA PAR’ı tercih ederse inşallah çok şey kazanacağına inanıyoruz. Her şeyden önce siyasette yeni bir bakış açısı, hizmette eşit bir dağılım, hak ve hukukta adil bir paylaşım uygulamasına şahit olacaklardır. Belediyenin görevi, mevcut kaynaklarını israf edip çarçur etmeden adil bir şekilde hizmete dönüştürmek ve herkesin hakkını sahibine ulaştırmasıdır.

 

İşte bizler Hür Dava Partisi olarak, güvendiğimiz emin ve azimli kadrolarımızla bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. İnşallah eğer halkımız bizi göreve layık görür, seçerlerse partizanlığın, yolsuzluğun, rüşvetin ve adam kayırmanın olmadığı, şeffaf ve adil bir Belediyecilik anlayışını tesis edeceğimizi göreceklerdir. Herkesin ve her kesimin içinde hakkı bulunan Belediye malını yetim malı gibi koruyacağız.

 

Belediyecilik adına yapılan hizmetler, halkımız için bir lütuf değil, en tabii ve asli bir hakkıdır. Dolayısıyla halk, bu hakkını takip etmeli, hesabını sorabilmelidir. İnşaallah’u Teâlâ biz gelirsek belediyenin bütün faaliyetlerini halk tarafından takip edilip denetlenebilir şekilde şeffaflaştıracağız. Aylık olarak yapılan tün icraatımızı halkımızla paylaşacağız. Böylece halk ne yaptığımızı takip edecek ve gerektiğinde hesabını sorabilecektir.

 

Bizim belediyecilik anlayışımız, insanların dini, dili, ırkı, rengi, mezhebi, meşrebi, siyasi düşüncesi ve hayat felsefesi ne olursa olsun ayırım yapmaksızın halkımızın her kesimine hizmeti adil bir şekilde götürmektir. İster bize oy vermiş olanlar olsun ister olmasın biz tüm insanların hak ve hukukunu koruyacağımızı taahhüt ederiz ve bunun bilincindeyiz.”

 

Son olarak bunca parti içinde neden HÜDA PAR?
Müslüman halkımızın yeniden İslami değerlerini yaşaması ve gerçek kimliğine kavuşması için Hür Dava Partisine ihtiyaç vardır. Zira bu gün insanlık maneviyattan yoksun bir dünyaya doğru gidiyor. Siyaset meydanında görünenlerin çoğu, menfaat ve çıkar peşinde koşmaktalar. Nerede bir menfaat görünse oraya hücum ederler. Hak hukuk demeden kazanç devşirmeye çalışırken ahireti adeta unutmuş haldeler.

 

Siyasetin de bir fıkhı, bir ahlakı vardır. Helali-haramı vardır. Eğer ehil olmayan insanlara oy verir başınıza yönetici tayin ederseniz ileride onların işlediği bütün kötülüklerden, yolsuzluklardan da sorumlu tutulacak, günahlarına ortak olacaksınız. İşte bizler Hür Dava Partisi olarak insanımıza alternatif sunmak, gerçek manada bir siyasetin ortaya çıkmasını sağlamak için yola çıkmış bulunuyor ve herkesi buna davet ediyoruz.

 

Kendilerine halk tarafından yetki verilen siyasilerin çoğu, bir süre sonra bu makamların sahipleri olduklarını zannederler. Halkın kendilerine verdikleri makamı suiistimal ederek belediye malını babalarının malıymış gibi çarçur etmeye başlarlar. İşte bizler, Hür Dava Partisi olarak buna asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yönetenler, yönetilenler için vardır. Yönetilenlerin selameti yöneticilerin adil oluşu, doğruluğu ve eminliğiyle olur.

 

Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi, “Bizim referansımız İslam’dır.” Şüphesiz İslam`ın dışında toplumumuza dayatılan tüm düşünceler toplumumuza yabancıdır. Bunlar toplumumuzun dokusuyla uyuşmamakta, gerçeğiyle bağdaşmamaktalar. Bunların ipleri bir şekilde küresel egemenlerin elindedir. İşte bu itibarla, Hak için, halkımız için, İslam ümmetinin vahdeti için, dünya halklarının kardeşçe yaşamaları için ve faziletli bir toplumun oluşturulması için, geleceğe dair endişesi olan herkesi HÜDA PAR`a davet ediyoruz. Zira HÜDA PAR kurtuluş gemisidir.    (Nihat Kanat - İLKHA)

İLKHA -   [1629827]

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Email:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde medya73.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Siyaset Haberleri

Video Galeri

Öne Çıkan Haberler

  • Milli piyango sonuçları sorgula 2016 (www.mpi.gov.tr)Milli piyango sonuçları sorgula 2016Pek çok insanın hayallerini süsleyen 2016 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı ve
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, şehitHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Komiser Ahmet Çamurun (45)
  • Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketli saldırıYüksekova İlçe JandarmaHakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı bölgede meydana gelen patlamanın ardından PKK'lılar, İlçe Jandarma
  • Bahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu var Erdoğan, PKK, satılmış medya ve kalemlerBahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu varMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiyenin şu anda belirgin üç ana sorununun bulunduğunu açıkladı. Bahçeli, “Bunlardan birincisi
  • STK"lardan çözüm toplantısıSTKlardan çözüm toplantısıİstanbul'da bir araya gelen STK temsilcileri, Kürt meselesinin, silah bırakma meselesine indirgenmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek,

Son Eklenenler